-

HVA ER GESTALTTERAPI?
Gestaltterapi er en relasjonsbasert, opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. En terapi hvor terapeuten er opptatt av hele mennesket med tanker, følelser og kroppsuttrykk. 
Bevisstgjøringen i terapien skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill.

I gestaltterapi er forholdet mellom klient og terapeut viktig. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte. Det betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Terapeuten bruker metoder for å bevisstgjøre klienten på egne følelser, reaksjoner og handlinger. Det gir klienten mulighet til tydeligere å erkjenne og se seg selv og sine valg. Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser, og i egenutvikling.

Psykoterapi

Gestaltterapiens historie og filosofi Ordet gestalt kan oversettes med et meningsfylt hele. Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien, og bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi.
Gestaltterapien ble grunnlagt på 1950 / 60-tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

I  GESTALT I PRAKSIS I  Anita Lossius Wiig I  Mobil: 926 86 758 I  anita@gestaltipraksis.no I